Children's Festival of Welsh History 2016

Amdanom ni

Mae Gŵyl Hanes Cymru i Blant /Children’s Festival of Welsh History yn gwmni di-elw, gyda’i fwriad i drefnu a llwyfannu digwyddiadau i blant yn ystod mis Medi yn flynyddol, a hynny mewn lleoliadau treftadaeth trwy Gymru gyfan. Bwriedir, ar y cyd â’i phartneriaid, estyn cyfleoedd unigryw i blant a’r cyhoedd ddysgu mwy am rai o gymeriadau difyr ein gorffennol; darganfod safleoedd o bwys hanesyddol, a dathlu hanes a threftadaeth cyfoethog Cymru.

Syniad Eleri Twynog Davies, sylfaenydd a Chyfarwyddwr cwmni theatr i blant ‘Mewn Cymeriad/In Character', yw’r ŵyl:

Eleri Twynog Davies Eleri Twynog Davies

Mae hanes Cymru yn frith o gymeriadau carismatig ac mae’r ŵyl hon yn gyfle gwych i’w cyflwyno i genhedlaeth newydd trwy gyfrwng sioeau bywiog sy’n cydio yn y dychymyg. Mae’r ffaith y bydd y sioeau i gyd i’w gweld mewn lleoliadau treftadaeth, sy’n berthnasol i’r cymeriadau, yn cynnig deimensiwn ychwanegol , ynghŷd â chyfleon pellach i’r plant ddysgu am hanes Cymru.

Rwy’n ddiolchgar iawn i’r holl bartneriaid sydd wedi cofleidio’r syniad, ac wrth fy modd fod cymaint o ysgolion wedi croesawu’r cyfle i fod yn rhan o’r ŵyl. Y gobaith fydd datblygu’r ŵyl i fod yn ddigwyddiad blynyddol fel bod cenedlaethau o blant yn dod yn fwy ymwybodol o’u hanes a’u treftadaeth.

Mae'r sioeau wedi’u cyfarwyddo gan yr actores a’r gyfarwyddwraig theatr, Janet Aethwy:

Janet Aethwy Janet Aethwy

“On the day when man told the story of his life to man, history was born.”
– Alfred de Vigny

Pan ddechreuish i gyfarwyddo sioeau Mewn Cymeriad daeth Hanes – nid fy hoff bwnc i yn yr ysgol - yn fyw ac yn ddiddorol wrth ddarganfod a deall straeon ein cyndeidiau a’n cyn-neiniau yng Nghymru. Wrth rannu drama’r straeon rhain efo plant a’r pwyslais ar “chwarae” a “chymryd rhan” mae hanes a deud stori am arwyr Cymru, yn sicr, yn rywbeth i’w fwynhau a’i gofleidio gydag awch a brwdfrydedd.

Cyfarwyddwyd sioe Thomas Telford gan Martin Thomas.

Actorion