Children's Festival of Welsh History 2016

Taith Glera Bardd Plant Cymru

Anni Llŷn Actor - Anni Llŷn

Sioe/gweithdy barddoniaeth yng nghwmni Anni Llŷn.

Bydd Anni, mewn gwisg canoloesol, yn portreadu’r bardd fyddai’n clera o un castell i’r llall, yn dosbarthu newyddion ac yn diddanu’r Arglwyddi a’r Uchelwyr.

Bydd y sioe yn cychwyn gyda chyflwyniad bywiog a doniol i hanes y beirdd a’r arfer o glera. Bydd y bardd yn esbonio ei bod yn hen iawn iawn iawn, a’i bod yn anghofus, ac angen cymorth y plant i gwblhau cerdd am y castell. Bydd yn adrodd neu’n canu darnau o gerddi lle fydd rhai o’r odlau a’r ansoddeiriau ar goll, a bydd yn annog y plant i’w helpu a chymryd rhan.

Yna, bydd y bardd yn gofyn i’r plant feddwl am ddulliau modern i drosglwyddo newyddion, a gyda’i gilydd, byddant yn trydar cerddi bychan i weddill plant Cymru …a’r byd!

Dyma gyfle unigryw i blant ddysgu am y traddodiad barddol, a hynny o fewn muriau un o gestyll godidog Cymru.

Anni Llŷn yw Bardd Plant Cymru 2016. Daw Anni yn wreiddiol o Sarn Mellteyrn ym Mhen Llŷn, ac mae eisoe yn adnabyddus i blant Cymru fel un o gyflwynwyr bywiog STWNSH ar S4C.

Gyda chefnogaeth

Bardd Plant