Children's Festival of Welsh History 2016

Mari Jones – Yn ôl fy Nhroed gan Sian Melangell Dafydd

Ffion Glyn Actor - Ffion Glyn

Pam fydde unrhyw un am gerdded 26 milltir heb esgidiau?.

Dyma gyfle i gwrdd â merch 16 oed, dewr a phenderfynol - Mari Jones.

Merch ysgol, tlawd, oedd hi, â’i bryd ar rywbeth pwysig – un o’r llyfrau cyntaf oedd ar gael i bobl fel chi a fi yn y Gymraeg – Y Beibl. Weithiau mae merch fach yn medru gwneud pethau mawr.

Dyma berfformiad rhyngweithiol wedi'i anelu at Cyfnod Allweddol 2. Cewch ddysgu mwy am y Gymraes o droed Cader Idris, sydd wedi gadael ôl ei throed ledled y byd drwy gerdded o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala.