Children's Festival of Welsh History 2016

William Jones – Mordaith y Mimosa gan Aled O Richards

Martin Thomas Actor - Martin Thomas

Cant a hanner o flynyddoedd yn ôl fe hwyliodd criw dewr o Gymry, ar fwrdd y Mimosa, er mwyn darganfod bywyd gwell ar ochr draw’r byd. Yn y sioe hwyliog yma dyma gyfle i ymuno gydag un o’r teithwyr hynny, William Jones, ar ei siwrnai arwrol o’r Bala i Batagonia.

Caiff y plant eu cludo yn ôl mewn amser i brofi caledwch bywyd yng Nghymru yn 1865; clywed am obaith mawr cynllun uchelgeisiol Michael D. Jones; profi’r hwyl a’r trasiedi ar fwrdd y Mimosa, ynghyd â’r reality oedd yn disgwyl y Cymry truenus ar ôl glanio ym Mhatagonia.

William Jones – Mordaith y Mimosa