illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
cloud_01.gif
rain.gif

FILMIAU BYRION

welsh_lady_ani.gif

GWYLIWCH CYN HIR

Bydd y ffilmiau’n fyw ar 13eg Medi 2021.

Gan nad yw hi’n bosib cynnal sioeau theatr mewn canolfannau treftadaeth yn ystod pandemig Covid 19, beth am fwynhau ffilmiau byrion sy'n adrodd straeon o gymeriadau blaenllaw hanes Cymru? Mae 19 ffilm, sy'n addasiadau o sioeau cwmni Mewn Cymeriad, un o bartneriaid yr ŵyl, ar gael. O'r Celtiaid i'r Tuduriaid; o'r Tywysogion Cymreig i'r Rhyfel Byd Cyntaf, mae rhywbeth at ddant pawb.

Cofiwch danysgrifio i'n sianel YouTube i sicrhau eich bod yn gallu mwynhau holl gynnwys yr ŵyl!

Mae'r ffilmiau byrion yma ar gael yn Gymraeg neu'n Saesneg, ac mae llawer ohonynt hefyd ar gael efo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a chapsiynau.

Arglwyddes Llanofer

Yr Arglwydd Rhys

Barti Ddu

Buddug

David Davies Llandinam

Dic Penderyn

Glenys Myfanwy

Harri Tudur

Hedd Wyn

Llywelyn Ein Llyw Olaf

Y Mabinogion

Mari Jones

Mordaith y Mimosa

Owain Glyndŵr

Roald Dahl

Robert Recorde

Taith yr Iaith

Thomas Telford

Yr Esgob William Morgan

 
logo_cym-01.png

Dydd Llun 13eg Medi - Dydd Gwener 22ain Hydref

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube