illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
cloud_01.gif
rain.gif
texture.jpg

NEWYDDION

KING_ani.gif

Croeso i wefan Gŵyl Hanes Cymru i Blant. Diolch o galon i bob ysgol yng Nghymru sydd wedi cymryd rhan ac i'r holl bartneriaid a gefnogodd gŵyl 2021. O frwydrau'r Celtiaid i gelf Kyffin, ac o fyd y Tywysogion i stori Tryweryn, rydym yn falch bod: 

  • Dros 150 o ysgolion wedi derbyn gweithdy rhithiol

  • Mwy na 350 awr o ffilmiau byrion a sgyrsiau wedi'u ffrydio i ysgolion

  • Hyd at 20,000 o blant a phobol ifanc Cymru wedi dathlu hanes Cymru
     

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i ŵyl 2022 - mae gwahoddiad cynnes i bob ysgol yng Nghymru gymryd rhan.

texture.jpg
logo_cym-01.png

DEWCH I DDATHLU!

Dewch i gyd-ganu efo un o arwyr Cymru, Llywelyn Ein Llyw Olaf! Mae dros 20 fideo i'w gael ar ein sianel YouTube, felly ewch ati i danysgrifio a mwynhau gwledd o hanes.

IMG_4435_edited_edited
IMG_4435_edited_edited

press to zoom
IMG_8580
IMG_8580

press to zoom
IMG_8623
IMG_8623

press to zoom
1/8

AMDANOM

Bwriad yr ŵyl yw i greu brwdfrydedd, ymhlith plant yn bennaf, am hanes Cymru , gan estyn cyfleoedd unigryw i ddysgu mwy am gymeriadau a straeon difyr o’r gorffennol; darganfod safleoedd o bwys hanesyddol, a dathlu hanes a threftadaeth cyfoethog Cymru.

Mwy...
texture.jpg

DYSGU

faces_03.png

Gŵyl am Gymry’r gorffennol - i ddidanu ac ysbrydoli Cymry bach y dyfodol

DARGANFOD

faces_04.png

Celtiaid; Rhufeiniaid; Tywysogion; Rhyfel a Heddwch; 60au; Protest a Therfysg; Hanes Celf; Diwydiant; Arwyr …pa bynnag thema fyddwch chi’n astudio yn ystod tymor yr Hydref, fydd gan yr ŵyl rhywbeth i chi!

DATHLU

faces_02.png

Cofrestrwch eich diddordeb mewn unrhyw un o’r sesiynnau sydd ar gael, a byddwn mewn cysylltiad i drefnu amser a dyddiad. Mae pob sesiwn AM DDIM!

 
logo_cym-01.png

Dydd Llun 13eg Medi - Dydd Gwener 22ain Hydref