top of page
illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
2024_flag.png
cloud_01.gif
rain.gif
texture.jpg

NEWYDDION

KING_ani.gif

LAWNSIO
Gŵyl 2024!

Croeso i Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2024.

Mae gan yr ŵyl amrywiaeth eang o weithgareddau i’w gynnig unwaith eto eleni - o Owain Glyndŵr i gelf Kyffin, ac o fyd Mari Jones i stori Tryweryn. 

Bydd yr ŵyl yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn ddigidol, ynghyd â rhai digwyddiadau byw mewn lleoliadau treftadaeth. 
 

Diolch i’r holl bartneriaid sy’n cyfrannu at yr ŵyl, ac sy’n galluogi inni gynnig y mwyafrif o’r gweithgareddau am ddim i ysgolion. 
 

Felly, porwch drwy’r arlwy, archebwch eich hoff sesiynnau, ac edrychwn ymlaen at gael eich cwmni ym mis Medi/Hydref. Cofiwch archebu yn gynnar,  rhag cael eich siomi - cyntaf i’r felin…

logo_cym-01.png
2024_flag.png
A4 Poster SCHOOL.jpg
texture.jpg

DEWCH I DDATHLU!

Dewch i gyd-ganu efo un o arwyr Cymru, Yr Arglwydd Rhys! Mae dros 20 fideo i'w gael ar ein sianel YouTube, felly ewch ati i danysgrifio a mwynhau gwledd o hanes.

AMDANOM

Bwriad yr ŵyl yw i greu brwdfrydedd, ymhlith plant yn bennaf, am hanes Cymru , gan estyn cyfleoedd unigryw i ddysgu mwy am gymeriadau a straeon difyr o’r gorffennol; darganfod safleoedd o bwys hanesyddol, a dathlu hanes a threftadaeth cyfoethog Cymru.

Mwy...
texture.jpg

DYSGU

faces_03.png

Gŵyl am Gymry’r gorffennol - i ddidanu ac ysbrydoli Cymry bach y dyfodol

DARGANFOD

faces_04.png

Celtiaid; Rhufeiniaid; Tywysogion; Rhyfel a Heddwch; 60au; Protest a Therfysg; Hanes Celf; Diwydiant; Arwyr …pa bynnag thema fyddwch chi’n astudio yn ystod tymor yr Hydref, fydd gan yr ŵyl rhywbeth i chi!

DATHLU

faces_02.png

Cofrestrwch eich diddordeb mewn unrhyw un o’r sesiynnau sydd ar gael, a byddwn mewn cysylltiad i drefnu amser a dyddiad.

CONTACT
logo_cym-01.png

Dydd Llun 9fed Medi - Dydd Gwener 25ain Hydref

bottom of page