top of page
illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
cloud_01.gif
rain.gif
2022_flag-01.png
texture.jpg

NEWYDDION

KING_ani.gif

LAWNSIO

Gŵyl 2022!

Croeso i Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2022.

Mae gan yr ŵyl amrywiaeth eang o weithgareddau i’w gynnig unwaith eto eleni -
o'r Mabinogi i gelf Kyffin, ac o fyd y Tywysogion i stori Tryweryn. 

Rydym yn falch iawn i fod yn dychwelyd i gynnal gweithgareddau byw mewn lleoliadau treftadaeth, gan gyfuno hynny gyda ystod eang o weithdai digidol sydd wedi profi i fod yn boblogaidd yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. 

 

Diolch i’r holl bartneriaid sy’n cyfrannu i’r ŵyl, ac sy’n galluogi inni gynnig POB GWEITHGAREDD AM DDIM!

 

Felly, porwch drwy’r arlwy, archebwch eich hoff sesiynnau, ac edrychwn ymlaen at gael eich cwmni ym mis Medi/Hydref. Cofiwch archebu yn gynnar,  rhag cael eich siomi - cyntaf i’r felin...

texture.jpg

DEWCH I DDATHLU!

Dewch i gyd-ganu efo un o arwyr Cymru, Yr Arglwydd Rhys! Mae dros 20 fideo i'w gael ar ein sianel YouTube, felly ewch ati i danysgrifio a mwynhau gwledd o hanes.

AMDANOM

Bwriad yr ŵyl yw i greu brwdfrydedd, ymhlith plant yn bennaf, am hanes Cymru , gan estyn cyfleoedd unigryw i ddysgu mwy am gymeriadau a straeon difyr o’r gorffennol; darganfod safleoedd o bwys hanesyddol, a dathlu hanes a threftadaeth cyfoethog Cymru.

Mwy...
texture.jpg

DYSGU

faces_03.png

Gŵyl am Gymry’r gorffennol - i ddidanu ac ysbrydoli Cymry bach y dyfodol

DARGANFOD

faces_04.png

Celtiaid; Rhufeiniaid; Tywysogion; Rhyfel a Heddwch; 60au; Protest a Therfysg; Hanes Celf; Diwydiant; Arwyr …pa bynnag thema fyddwch chi’n astudio yn ystod tymor yr Hydref, fydd gan yr ŵyl rhywbeth i chi!

DATHLU

faces_02.png

Cofrestrwch eich diddordeb mewn unrhyw un o’r sesiynnau sydd ar gael, a byddwn mewn cysylltiad i drefnu amser a dyddiad. Mae pob sesiwn AM DDIM!

CONTACT
logo_cym-01.png

Dydd Llun 12fed Medi - Dydd Gwener 21ain Hydref

bottom of page