top of page
illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
cloud_01.gif
rain.gif
2022_flag-01.png
2022_flag-01.png
texture.jpg

GWEITHGAREDDAU

AR LEOLIAD

miner_ani.gif
Gweithgareddau ar leoliad

Mae’r ŵyl hanes yn digwydd i fis Medi tan hanner tymor  yr Hydref bob blwyddyn. Bydd rhaglen Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2023 yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf. Cofrestwch i sirhau eich bod yn derbyn gwybodaeth mewn da bryd.

Ar ôl dwy flynedd o gynnal yr ŵyl yn ddigidol , rydym yn dychwelyd eleni  i groesau ysgolion unwaith eto i ymweld â lleoliadau treftadaeth ar gyfer gwylio sioeau byw. 

Bydd y sioeau am ddim, ond disgwylir i'r ysgolion, mewn rhan fwyaf o'r achosion, dalu am unrhyw gostau teithio i'r lleoliad. 

 

Mae modd i ysgolion gael cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru i dalu am drafnidiaeth i fynd i weld gweithgaredd celfyddydol yma.

Y MABINOGI 
Theatr Struts and Frets
mewn partneriaeth â Cadw

Sioe Fyw

Yn y dechreuad roedd cydbwysedd. Nos yn dilyn dydd,  Haf a Gaeaf yn digwydd yn flynyddol. Yna, un diwrnod, dyma Rhiannon yn diflasu ar y cylch di-ddiwedd, gan benderfynu ei dorri, a chreu anrhefn llwyr. 

 

Dilynwch hynt a helynt Rhiannon, Blodeuwedd a Pryderi mewn cyfnod pan oedd hud a lledrith yn cwrsio trwy dirwedd Cymru, pan oedd brwydrau epig a swynion gan ddewinoedd, a phan oedd straeon anhygoel am gewri yn llenwi'r aer. 

 

Bydd addasiad dyfeisgar cwmni Theatr Struts and Frets o'r clasur, Y Mabinogi, yn siwr o fynd â  chi ar siwrne gyffrous gyda'i stori afaelgar, pypedwaith cywrain, a cherddoriaeth wreiddiol. 

Addas ar gyfer oed 7 - 11

Dyddiadau Medi 12- Hydref 7

Llun 12/09/2022  Castell a Chwrt Tretwr

Mawrth 13/09/2022 Castell Rhaglan (Llawn)

Mercher 14/09/2022 Castell Rhaglan (Llawn)

Iau 15/09/2022 Castell Talacharn

Gwener 15/09/2022 Castell Talacharn

Llun 19/09/2022  Castell Cydweli (Llawn)

Mawrth 20/09/2022 Abaty Nedd

Mercher 21/09/2022 Abaty Nedd

Iau 22/09/2022 Llys yr Esgob Ty Ddewi

Gwener 23/09/2022 Llys yr Esgob Ty Ddewi

Llun 26/09/2022 Castell Dinbych

Mawrth 27/09/2022 Castell Conwy

Mercher 28/09/2022 Castell Conwy

Iau 29/09/2022 Castell Rhuddlan

Gwener 30/09/2022 Castell Rhuddlan 

Llun 03/10/2022 Castell Biwmares

Mawrth 4/10/22 Castell Caernarfon

Mercher 5/10/22 Castell Caernarfon

Iau 06/10/2022 Castell Harlech

Gwener 07/10/2022 Castell Harlech

cadw.jpg
F_Spng-04.png

HEDD WYN
gan Anni Llŷn

Sioe Fyw

A hithe dros gan mlynedd ers marwolaeth a champ Eisteddfodol y Prifardd Hedd Wyn, dyma gyfle i blant Cymru glywed ei stori drist ond ysbrydoledig, mewn sioe rhyngweithiol yng nghwmni'r actor Sion Emyr, a hynny yn ei gartref yn Yr Ysgwrn. 

Addas ar gyfer oed 7 - 11


(Mynediad i'r Ysgwrn yn £5 y pen) 

Dyddiadau 12, 13, 14, 15, 16 Medi 2022

Logo
Logo

CADFAN
gan Manon Steffan Ros

Sioe Fyw

Beth yw Sant? Beth yw Pererindod?  Pwy oedd Sant Cadfan? 

Mewn sioe newydd sbon, gan gwmni Mewn Cymeriad, bydd Sant Cadfan (Llion Williams) yn mynd â'r plant ar dipyn o bereindod  o Dywyn i Ynys Enlli - lle yn ôl y sôn mae 'na 20,000 o seintiau wedi'u claddu! 


Sioe llawn hwyl fydd yn teithio o Eglwys Sant Cadfan yn Nhywyn, i Ynys Enlli, gan alw ar y ffordd mewn rhai o eglwysi hynafol Gogledd Orllewin Cymru.

Eglwys Cadfan Sant, Tywyn - Medi 15

Eglwys Pedrog Sant, Llanbedrog - Medi 16

Eglwys Cyngar Sant, Borth y Gest  - Medi 21

Eglwys y Santes Fair, Betws y Coed  - Medi 22

Eglwys Cyngar Sant, Llangefni  - Medi 27, 28

Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor  - Hydref 3 a 5

Ynys Enlli  - dyddiad i'w gadarnhau  

The Diocese of Bangor - Logowww-BLACK (edited-Pixlr) copy.jpg
Logo

BETTY CAMPBELL - DARGANFOD TREBIWT
gan Nia Morais

Sioe Fyw

I nodi Mis Hanes Pobl Dduon, dyma ddrama  un ferch rhyngweithiol, yng nghwmni'r actores Kimberley Abodunrin, lle bydd plant yn cael cyfle i ddysgu mwy am Betty Campbell - y brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru ac un gafodd ei chydnabod ar draws y byd am ei gwaith ar gydraddoldeb. 

Addas ar gyfer oed 7 - 11

Lleoliad - Theatr Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dyddiadau - Hydref 10, 11, 12, 13

Lleoliad - Eglwys y Santes Fair, Trebiwt, Caerdydd

Dyddiadau - Hydref 17,

Hydref 18 (Llawn)

Logo
Logo

10 STORI O HANES CYMRU (Y Dylai Pawb Eu Gwybod)
Wedi'i selio ar lyfr Ifan Morgan Jones

Gweithdy byw

Dewch i roi trefn ar hanes Cymru; straeon am ormes a rhyddid, anturiaethau a gwrthryfel, trasiedi a dathliad. Mae’r sesiwn yn seiledig ar 10 Stori o Hanes Cymru (y Dylai Pawb eu Gwybod), llyfr sydd â’r nod o addysgu plant Cymru am hanes eu cenedl. Yn ystod y gweithdy, caiff disgyblion gyfle i ymgyfarwyddo gyda chymeriadau a digwyddiadau pwysig sydd wedi siapio'n gwlad. O Gwenllian i Dic Penderyn, neu o Barti Ddu i Aberfan, ymunwch gyda ni wrth i ni edrych ar hanes ddoe a breuddwydio am hanes fory.

Addas ar gyfer oed 7 - 11

Hydref 3 - Llyfrgell Rhydaman (Llawn)
Hydref 4 - Llyfrgell Caerfyrdin 
(Llawn)

Logo
Logo

Gweithgareddau ar leoliad

ARCHEBU / BOOKING

Mae’r ŵyl hanes yn digwydd i fis Medi tan hanner tymor  yr Hydref bob blwyddyn. Bydd rhaglen Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2023 yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf. Cofrestwch i sirhau eich bod yn derbyn gwybodaeth mewn da bryd.

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!We will be in touch soon!

CONTACT
logo_cym-01.png

Dydd Llun 12fed Medi - Dydd Gwener 21ain Hydref

bottom of page