top of page
illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
2023_flag.png
cloud_01.gif
rain.gif
texture.jpg

GWEITHGAREDDAU

AR LEOLIAD

miner_ani.gif
Gweithgareddau ar leoliad

 

Mae modd i ysgolion gael cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru i dalu am drafnidiaeth i fynd i weld gweithgaredd celfyddydol yma.

Owain Glyndŵr - Ble Mae O?!?

Comedi ddychanol, llawn rhialtwch a thensiwn gwleidyddol. Dewch i chwerthin a dysgu rhywfaint am hanes rhyfelgar coch a chroch y 1400au. 

Sioe ar gyfer ysgolion Uwchradd - addas i flynyddoedd 7 - 13.

Cost £5 y disgybl.

Castell Caernarfon - Medi 18 - bore a phrynhawn

Senedd - Owain Glyndŵr  - Medi 21 - bore a phrynhawn

Castell Rhaglan - Medi 26 - bore a phrynhawn

Ashley-Family-Foundation-logo-white-transparent.png
__logo_strip-01.png

David Davies Llandinam - Teicŵn Cyntaf Cymru 
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru 

Dyma gyfle i gyfarfod ag un o gewri cyfnod y Chwyldro Diwydiannol ac un o'r 'entrepreneurs' mwyaf welodd Cymru erioed. 

Dyddiadau
Dydd Llun 2 Hydref  

10.00am - llawn 

11.30am - llawn

1.00pm 

Amgueddfa logo black RGB.jpeg
Logo

10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod) 
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 

Dewch i ddysgu am bobl a digwyddiadau o hanes Cymru; straeon am ormes a rhyddid, anturiaethau a gwrthryfel, trasiedi a dathliad, mewn gweithdy rhyngweithiol arbennig iawn 

Dydd Mawrth  3 Hydref 

10.15am - llawn 

11.45am - llawn

1.30pm 

Amgueddfa logo black RGB.jpeg
Logo

Gwlân Gwlân, Pleidiol wyf i'm Gwlân 

Amgueddfa Wlan Cymru  Dre-fach Felindre 

Fyddwch chi'n gwisgo gwisg Gymreig ar ddydd Gŵyl Dewi? Darganfyddwch sut cychwynodd y traddodiad yma! 

Dyddiadau

Dydd Mercher 

4 Hydref

10.15am - llawn 

11.45am - llawn

1.30pm - llawn

Amgueddfa logo black RGB.jpeg
Logo

Dafydd ap - Straeon y Mabinogion 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 

Ymunwch a'r bardd a’r rapiwr, Dafydd ap, wrth iddo geisio ffeindio’i ffordd o Aberystwyth i Went i gyfarfod ei noddwr hael, Ifor. 

Dyddiadau
Dydd Iau 5 Hydref  

10.15am - llawn 

11.45am - llawn

1.30pm 

Amgueddfa logo black RGB.jpeg
Logo

Hari Liwt - Stori Llywelyn Fawr 
Amgueddfa Lechi Cymru 

Yn y sioe yma bydd y plant yn cyfarfod â Hari Liwt ei Hun - cerddor yn Llys Llywelyn Fawr. Bydd Hari, trwy gyfrwng drama a cherddoriaeth, yn cyflwyno stori Llywelyn Fawr, un o'r tywysogion mwyaf dylanwadol a llwyddiannus welodd Cymru erioed. 

Dyddiadau
Dydd Iau 5 Hydref  

10.15am - llawn 

11.45am - llawn

1.30pm 

Amgueddfa logo black RGB.jpeg
Logo

Gweithgareddau ar leoliad

ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!
We will be in touch soon!

CONTACT
logo_cym-01.png

Dydd Llun 4ydd Medi - Dydd Gwener 27ain Hydref

bottom of page