top of page
illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
2023_flag.png
cloud_01.gif
rain.gif
texture.jpg

GWEITHGAREDDAU

SGYRSIAU

miner_ani.gif

Bydd holl sgyrsiau'r ŵyl ar gael o Fedi 12fed - Hydref 21ain

Mae’r ŵyl hanes yn digwydd i fis Medi tan hanner tymor  yr Hydref bob blwyddyn. Bydd rhaglen Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2023 yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf. Cofrestwch i sirhau eich bod yn derbyn gwybodaeth mewn da bryd.

PEDR AP LLWYD YN HOLI YR ESGOB WILLIAM MORGAN

Beth yw’r llyfr pwysicaf erioed i’w gyhoeddi yn y Gymraeg? A sut deimlad yw gwybod fod eich gwaith wedi cael effaith anferthol ar yr iaith Gymraeg? Ymunwch â Pedr ap Llwyd, Prif Lyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru wrth iddo sgwrsio gyda’r Esgob William Morgan, y dyn a gyfieithiodd Y Beibl yn gyflawn i’r Gymraeg am y tro cyntaf, nôl yn 1588.

Addas ar gyfer CA2

Cefnogwyd gan: Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Mewn Cymeriad

library.jpg
MEWN CYMERIAD Logo (Sgwar).png

GWENHWYFAR AG ARTHUR

Ffilm llawn hwyl a chomedi fydd yn cael ei ddarlledu ar S4C dros gyfnod y Nadolig eleni sy’n dilyn hynt a helynt y Brenin Arthur a Gwenhwyfar. Mae’r ffilm yn dechrau gyda Gwenhwyfar ar dân eisiau lle fel marchog ar Ford Gron y Brenin Arthur ond mae yna un broblem, dim ond dynion sy’n cael cystadlu am le. Mae Gwenhwyfar yn ferch benderfynol iawn, ac mae’n perswadio ei morwyn Morwenna i ymuno á hi mewn cystadleuaeth lle mae marchogion yn trio profi eu dewrder a’u doethineb i Arthur...  Ymunwch â Gwenhwyfawr ag Arthur, mewn sgwrs sydd wedi’i recordio yn arbennig ar gyfer Gŵyl Hanes Cymru i Blant, am flas o’r hyn sydd i ddod y Nadolig hwn.

Cefnogwyd gan: Boom Plant

BOOM_PLANT_LOGO.jpg
Logo

ANNI LLŶN YN HOLI HEDD WYN

Bardd yn holi bardd. Ymunwch efo Anni Llŷn, cyn-Fardd Plant Cymru wrth iddi hi sgwrsio efo’r Prifardd Hedd Wyn, a bu farw yn Ffrainc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cyn iddo ddarganfod fod o wedi gwireddu ei freuddwyd o ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol.

Addas ar gyfer CA2

Cefnogwyd gan: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Mewn Cymeriad

Snowdonia
MEWN CYMERIAD Logo (Sgwar).png

JENNIFER JONES YN HOLI SYR IFAN AB OWEN EDWARDS

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru gan Syr Ifan ab Owen Edwards ym 1922. Ers hynny mae dros 4 miliwn o blant a phobol ifanc wedi bod yn aelodau o’r Urdd, ac wedi elwa o brofiadau chwaraeon, celfyddydol, preswyl, dyngarol, gwirfoddol a phrentisiaethau, i gyd oll drwy gyfrwng y Gymraeg. A hithau bron yn gan mlynedd yn ddiweddarach, ymunwch â Jennifer Jones, Gohebydd newyddion BBC Wales a Chyflwynydd BBC Radio Cymru wrth iddi holi’r dyn tu ôl i un o sefydliadau ieuenctid mwyaf Ewrop. Bydd Syr Ifan ab Owen Edwards yn teithio ysgolion ledled Cymru mewn ‘sioe-un-person’ Mewn Cymeriad, sy’n cychwyn mis Ionawr 2022.

Addas ar gyfer CA2

Cefnogwyd gan: Urdd Gobaith Cymru a Mewn Cymeriad

urdd.png
MEWN CYMERIAD Logo (Sgwar).png

I dderbyn linc, cwblhewch y ffurflen:

Mae’r wyl hanes yn digwydd i fis Medi tan hanner tymor  yr Hydref bob blwyddyn. Bydd rhaglen Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2023 yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf. Cofrestwch i sirhau eich bod yn derbyn gwybodaeth mewn da bryd.

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!

Thank you, we be in touch soon!

Gyda diolch i'n holl gefnogwyr wnaeth gydweithio â ni i greu'r sgyrsiau yma: 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Boom Plant; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Mewn Cymeriad; Urdd Gobaith Cymru

CONTACT
logo_cym-01.png

Dydd Llun 4ydd Medi - Dydd Gwener 27ain Hydref

bottom of page