top of page
illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
2023_flag.png
cloud_01.gif
rain.gif

FILMIAU BYRION

welsh_lady_ani.gif

Ymunwch yn yr ŵyl drwy fwynhau ffilmiau byrion sy'n adrodd straeon o gymeriadau blaenllaw hanes Cymru. O'r Celtiaid i'r Tuduriaid; y Tywysogion Cymreig i'r Rhyfel Byd Cyntaf, mae rhywbeth at ddant pawb - gyda mwy na 20 fideo ar gael!

Arglwyddes Llanofer

Yr Arglwydd Rhys

Barti Ddu

Buddug

Daf ap a'r Mabinogi

David Davies Llandinam

Dic Penderyn

Glenys Myfanwy

Harri Tudur

Hedd Wyn

Llywelyn Ein Llyw Olaf​

Mari Jones

Mordaith y Mimosa

Owain Glyndŵr

Roald Dahl

Robert Recorde

Taith yr Iaith​

Thomas Telford

​Yr Esgob William Morgan​

Fideo gerddoriaeth Owain Glyndŵr

Fideo gerddoriaeth Llywelyn Ein Llyw Olaf

Fideo gerddoriaeth Yr Arglwydd Rhys

Anni Llŷn yn Holi Hedd Wyn

Pedr Ap Llwyd yn Holi William Morgan

Jennifer Jones yn Holi Syr Ifan Ap Owen EdwardsCofiwch danysgrifio i'n sianel YouTube i sicrhau eich bod yn gallu mwynhau holl gynnwys yr ŵyl. Porwch drwy'r playlist sydd i'ch dewis a rhowch wybod inni be 'dach chi'n ei fwynhau ac yn ei ddysgu ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol. @GwylHanesFest

Mae'r ffilmiau ar gael yn Gymraeg neu'n Saesneg, ac mae llawer ohonynt hefyd ar gael efo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a chapsiynau.

BSL Logo.png
Captions Logo.png

Fideo gerddoriaeth Yr Arglwydd Rhys

Gwyliwch yma

 

Fideo gerddoriaeth Owain Glyndŵr

Gwyliwch yma

Fideo gerddoriaeth Llywelyn Ein Llyw Olaf

Gwyliwch yma

Gyda diolch i'n holl gefnogwyr wnaeth gydweithio â ni i greu'r ffilmiau byrion yma: Amgueddfa Cymru; Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri;  Barry Making Waves; Cadw; Cronfa Dreftadaeth Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Phontcysyllte; Cwmni Da; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Mewn Cymeriad; Tinopolis; Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol

CYSYLLTU
logo_cym-01.png

Dydd Llun 4ydd Medi - Dydd Gwener 27ain Hydref

bottom of page