illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
cloud_01.gif
rain.gif
2022_flag-01.png

FILMIAU BYRION

welsh_lady_ani.gif

Bydd y linc i'r ffilmiau yn fyw rhwng Medi 12fed - Hydref 21ain
Ymunwch yn yr ŵyl drwy fwynhau ffilmiau byrion sy'n adrodd straeon o gymeriadau blaenllaw hanes Cymru. O'r Celtiaid i'r Tuduriaid; y Tywysogion Cymreig i'r Rhyfel Byd Cyntaf, mae rhywbeth at ddant pawb - gyda mwy na 20 fideo ar gael!

Dyma'r cymeriadau y bydd hi'n bosib dysgu amdanynt yn ystod cyfnod yr ŵyl... 

 

Arglwyddes Llanofer

Yr Arglwydd Rhys

Barti Ddu

Buddug

Daf ap a'r Mabinogi

David Davies Llandinam

Dic Penderyn

Glenys Myfanwy

Harri Tudur

Hedd Wyn

Llywelyn Ein Llyw Olaf​

Mari Jones

Mordaith y Mimosa

Owain Glyndŵr

Roald Dahl

Robert Recorde

Taith yr Iaith​

Thomas Telford

​Yr Esgob William Morgan​

Fideo gerddoriaeth Owain Glyndŵr

Fideo gerddoriaeth Llywelyn Ein Llyw OlafCofiwch danysgrifio i'n sianel YouTube i sicrhau eich bod yn gallu mwynhau holl gynnwys yr ŵyl. Porwch drwy'r playlist sydd i'ch dewis a rhowch wybod inni be 'dach chi'n ei fwynhau ac yn ei ddysgu ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol. @GwylHanesFest

Mae'r ffilmiau ar gael yn Gymraeg neu'n Saesneg, ac mae llawer ohonynt hefyd ar gael efo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a chapsiynau.

BSL Logo.png
Captions Logo.png

Fideo gerddoriaeth Owain Glyndŵr

Gwyliwch yma

Fideo gerddoriaeth Llywelyn Ein Llyw Olaf

Gwyliwch yma

Gyda diolch i'n holl gefnogwyr wnaeth gydweithio â ni i greu'r ffilmiau byrion yma: Amgueddfa Cymru; Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri;  Barry Making Waves; Cadw; Cronfa Dreftadaeth Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Phontcysyllte; Cwmni Da; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Mewn Cymeriad; Tinopolis; Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol

 
logo_cym-01.png

Dydd Llun 12fed Medi - Dydd Gwener 21ain Hydref